Peribahasa


Peribahasa Eskimo: kata-kata dan idiom

Pemilihan peribahasa Eskimo, kata-kata dan idiom yang paling banyak digunakan, diterjemahkan ke dalam bahasa Itali, sebagai kesaksian kepada kebijaksanaan penduduk Eskimo dibahagikan kepada kumpulan...

Peribahasa Romania: ucapan dan idiom

Pemilihan peribahasa, ucapan dan idiom Romania yang paling banyak digunakan di Romania, diterjemahkan ke dalam bahasa Itali, sebagai kesaksian kepada kebijaksanaan rakyatnya. Idiom Romania- Siapa...

Peribahasa Calabria: ucapan dan idiom

Pemilihan peribahasa Calabria, kata-kata dan idiom yang paling banyak digunakan di Calabria, termasuk terjemahan ke dalam bahasa Itali, sebagai kesaksian kepada kebijaksanaan rakyatnya. Calibria...

Peribahasa Jepun: kata-kata dan idiom

Koleksi peribahasa, ucapan dan kata-kata popular di Jepun diterjemahkan ke dalam bahasa Itali, sebagai kesaksian kepada kebijaksanaan orang-orang ini yang dicirikan oleh tamadun yang tinggi. Idiom...

Peribahasa Perancis: ucapan dan idiom

Koleksi peribahasa, kata-kata dan kata-kata popular di Perancis diterjemahkan ke dalam bahasa Itali, sebagai kesaksian kepada kebijaksanaan orang-orang pemarah ini tetapi baik. Idiom Perancis-...

Peribahasa Afrika: kata-kata dan idiom

Koleksi peribahasa, kata-kata dan kata-kata popular di Afrika diterjemahkan ke dalam bahasa Itali, sebagai kesaksian kepada kebijaksanaan pelbagai bangsa yang ada di benua yang berbeza-beza ini. ...

Peribahasa Romawi: kata-kata, idiom

Koleksi idiom Romanesque, peribahasa Romawi dan kata-kata dalam dialek Rom, ungkapan lucu yang berkaitan dengan bentuk dialektal biasa yang biasa di kalangan penduduk Rom. Idioms Rom- E 'mejo...


Top